Nabız Muayenesi

 Ayurveda ve Çin tıbbı’nın özel bir teşhis yöntemidir. Bu iki tıp sistemine göre, enerji bedende dolaşır. Her organın farklı belirli elektrik ritmi vardır. Bu ritm ve ritm değişiklikleri bedenimizin bazı noktalarında nabızda fark edilir. Bu ritm değişikliklerinin hangi koşullarda değiştiği ve ne şekilde değiştiği sistematik bir yöntemle belirlenmiştir.

Bu değişikliklerin tespit edilmesi için hekim 3 parmak (işaret, orta ve yüzük) ucu ile bu belli noktalarda, damara baskı yaparak inceler. Parmaklarıyla yaptığı farklı seviyelerdeki basıncın hangi noktalarında hissedildiğini ve nasıl bir tür nabız olduğunu belirlemeye çalışır.

Bu veriler ışığında, kişinin yaratılışla başlayıp ömür boyu değişmeyecek Beden Tipi (Prakruti) ile bedenindeki fiziksel ve psikolojik sorunları tespit etmeye çalışır.

Bu yolla, sadece var olan sorunlar değil, bazen kişi bu şekilde yaşama devam ettiğinde gerçekleşmesi muhtemel olası rahatsızlıklar bile fark edilebilir. Böylece pratik bir teşhis yöntemi ve bazen erken teşhis sonrası hekim tedaviye başlayabilir.